MUZEUM ZOFII KOSSAK-SZATKOWSKIEJ

 

 

 

 

HISTORIA
MUZEUM

 

 

Zygmunt SZATKOWSKI

 


Foto; Dominik Dubiel                                           www.muzeumkossak.pl
                                                       

                  

Muzeum  Zofii  Kossak-Szatkowskiej (1889-1968)  zostało  powołane  do życia z dniem 2 stycznia 1973 roku jako Oddział Muzeum w Cieszynie. Za faktyczny jego początek należy jednak uważać rok 1970, kiedy to mąż zmarłej dwa lata wcześniej Pisarki - mjr Zygmunt Szatkowski – udostępnił do zwiedzania 2 pomieszczenia w ich domu w Górkach Wielkich.

Po śmierci pisarki, jej mąż Zygmunt Szatkowski za namową przyjaciół, postanowił stworzyć muzeum Pisarki. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z uporządkowaniem i spisaniem całej spuścizny na którą złożyły się rękopisy powieści i innych utworów literackich, korespondencja oraz biblioteka.

W tym samym czasie Zygmunt Szatkowski zaczął urządzać muzeum w ich mieszkaniu. Początkowo mieściło się ono w jadalni i gabinecie. W 1970 roku muzeum zostało otwarte i było zwiedzane przez liczne wycieczki i pojedyncze osoby z kraju i zagranicy. Z jego zbiorów korzystali studenci Uniwersytetu Śląskiego piszący prace dotyczące Zofii Kossak pod kierunkiem prof. Jana Zaręby.

W maju 1972 roku dyrekcja Muzeum w Cieszynie wystąpiła z wnioskiem do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach o wyrażenie zgody na otwarcie placówki muzealnej poświęconej Zofii Kossak. Nastąpiło to 2 stycznia 1973 roku, kiedy dyrektor Muzeum w Cieszynie Witold Iwanek powierzył mjr dypl. Zygmuntowi Szatkowskiemu obowiązki kustosza Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej. Przekazanie zbiorów nowej placówce nastąpiło 10 stycznia 1973 roku. Placówka jest oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Muzeum powstało w budynku popularnie zwanym „domkiem ogrodnika” należącym do Pisarki, a potem do jej spadkobierców. Budynek ten był bowiem służbowym mieszkaniem ogrodnika zajmującego się parkiem wokół dworu w okresie międzywojennym (sam dwór, w którym pisarka mieszkała w okresie międzywojennym spłonął 9 maja 1945 roku). Jest to muzeum biograficzne autorki znaczących powieści:  "Pożoga", „Krzyżowcy”, "Dziedzictwo". Tutaj po powrocie z  emigracji pisarka spędziła ostatnie lata życia (1957- 1968).

W 2002 roku udostępniono dla zwiedzających sypialnię oraz kuchnię. W pomieszczeniu sypialni urzadzono pokój biograficzny. Organizując ekspozycję, dołożono starań  by w pomieszczeniach zachowane zostały meble  na swych dawnych miejscach stwarzając niepowtarzalny klimat mieszkania Pisarki.

         Eksponaty i otoczenie, w jakim tworzyła Zofia Kossak pozwalają odtworzyć rzeczywisty wygląd i nastrój domu, w którym powstała większość powojennych utworów Pisarki. Do cennych eksponatów należały obrazy pędzla Juliusza i Wojciecha Kossaków. Niestety, część z nich została skradziona w 1993 roku.

Dom, w którym mieści się Muzeum był ostatnią przystanią wielkiej polskiej pisarki, po wielu życiowych wędrówkach. Tutaj tętniły życiem urokliwe lata, kiedy przyjeżdżały dzieci i wnuki ze Szwajcarii i Anglii. Tu trwała intensywna praca pisarska. Pomieszczenia domu w Górkach zachowane zostały tak jakby jego mieszkańcy dopiero co wyszli.

To urokliwe i pełne tajemniczego tchnienia miejsce jest ostoją ciszy, spokoju, otoczone pięknym, pełnym słońca, parkiem.

 

  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ